Exorcista

Exorcista – najdesivejší film histórie a zakázané ovocie

Film Exorcista z roku 1973 je považovaný za jeden z najdesivejších hororov všetkých čias. Jeho kontroverzný obsah, ktorý zobrazuje posednutie a exorcizmus mladej dievčiny, vyvolal ostré reakcie u divákov, náboženských skupín a cenzorov. V Spojenom kráľovstve bol film dostupný v kinách, ale nie na videokazetách, ktoré boli v tom čase novým a populárnym médiom. Prečo bol film zakázaný na domáce použitie?

Film získal prísne označenie „X“ a bol predmetom niekoľkých pokusov o zákaz. Dôvody, prečo film nebol dostupný na VHS, sú nejasné a existuje niekoľko teórií. Jedna z teórií hovorí, že film bol zakázaný na domáce použitie v Spojenom kráľovstve kvôli obavám o jeho dostupnosť pre mladých divákov. Zatiaľčo v kinách sa dalo zabezpečiť kontrolovanie osôb a ich veku, v domácom prostredí to možné nie je. Ďalšia teória hovorí, že film nebol nikdy oficiálne uvoľnený na VHS v Spojenom kráľovstve, pretože distribučné spoločnosti sa obávali, že by mohol byť zakázaný úplne (aj v kinách) alebo podliehať prísnej cenzúre. Napríklad v Austrálii bol film zakázaný do roku 1978, keď bol konečne uvoľnený s označením “R18+”. Na VHS sa film v Spojených štátoch pozrel v roku 1981, v Nemecku v roku 1984 a Británia otáľala s uvoľnením až do roku 1999, čo je skutočne šialené. Až zmeny v kultúrnych postojoch a reputácii filmu prispeli k jeho uvoľneniu.

Problémy neobišli ani iné regióny. Napríklad v Austrálii boli dôvody cenzúry založené na násilí, sexuálnych scénach a náboženských témach. V Nemecku boli dôvody cenzúry založené na násilí a sexuálnych scénach. V Brazílii boli dôvody cenzúry založené na náboženských témach a “neprijateľnom” obsahu. Ako ste sami zrejme vypozorovali, náboženské témy sú vo väčšine prípadov tým hlavným problémom.

Viac o Exorcistovi už v mojej retro recenzii.

 

Páčil sa vám článok? Zvážte podporu cez Patreon!
Become a patron at Patreon!