ĎAKUJEME!

Platba bola úspešne uskutočnená

Zo srdca ďakujeme za vašu podporu! Bez vás by to celé nemalo zmysel a práve vďaka vašim príspevkom je pre nás možné naplno pokračovať v práci. Ešte raz veľké díky!